7/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 7/12

7/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 7/12 | Kako izračunati duljinu krovnih rogova za 7/12 nagiba krova.

Pitched Roop je vrlo popularan u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, drugim europskim zemljama i carskoj državi. Svima je potrebna nova kuća klasičnog izgleda, krov je jedan od najvažnijih dijelova svake građevinske konstrukcije koji sprječava drugu konstrukciju zgrade i stanara od nepovoljnih klimatskih uvjeta te osigurava privatnost stanara. U ranijim vremenima, od početka civilizacije, ljudi su uvijek tražili ili kuću koja bi bila izgrađena od drveta pokrivena krovom kako bi se spriječile jake kiše i snježne padaline.

Projektiranje i izvedba krova ovisi o mnogim čimbenicima, ali jedan od najčešćih faktora su klimatski i vremenski uvjeti vaših okolnih područja, gradova i država. Područje s obilnim padalinama i snijegom zahtijeva dobru drenažu za krov, krovnu drenažu ovisno o predviđenom nagibu krova, prema nagibu krova kategorizira se u dvije vrste ravni krov i kosi krov ili kosi krov. To su dvije vrste krovnih konstrukcija koje se temelje na nagibu.

Ravni krov je tip krova kod kojeg je nagib u pravilu manji od 10°, što omogućuje samo osiguravanje odgovarajuće odvodnje oborinskih voda u područjima s malo do umjerene količine oborina. Kosi krov je vrsta krova koja se sastoji od kosih površina ili površina s kutom obično preko 20°, općenito se spušta u dva ili više dijelova ovisno o dizajnu i konstrukciji.

U ovom članku znate o duljini rogova nagiba 7/12 i koliko je dugačak krov s nagibom od 7/12 i kako izračunati duljinu krovnih rogova za 7/12 nagiba krova. Prije izračuna duljine krovne grede za 7/12 nagiba krova znate neke točke vezane uz ovu.Krovni rog: - rog je strukturna komponenta izrađena od drveta ili čelika koja se koristi kao dio krovne konstrukcije. Rafter se proteže od sljemena ili kuka krova do zidne ploče vanjskog zida. Splavi se općenito isporučuju u nizu, jedan pored drugog, dajući oblik ploče za podupiranje krovnih paluba i krovnih pokrivača. Duljina krovnih rogova ovisi o klimatskim uvjetima, stilu, nagibu i vrsti konstrukcije. Koristi se preko vanjskog zida od opeke, zidne ploče, preko dva nosača i iznad grede.

Prvi korak za odlučivanje o duljini krovnih rogova kod konvencionalnih krovnih okvira je raspored i rezanje uobičajenog uzorka splavi. Duljina uzdizanja i kretanja obične rogove odredit će visinu sljemenske ploče kao i duljinu svih rogova koji mogu biti uključeni u krov s konvencionalnim okvirom. Konvencionalno uokvirivanje krovnih rogova spada u kategoriju grube stolarije. Svatko tko je ikada pokušao uokviriti krov može vam reći da je to fino podešena vještina koja se može steći samo iskustvom.Splavi definicije krova :- razmak između gornjeg sljemena na krovu ili boku krova do zidne ploče vanjskog zida.

Raspon krova :- raspon krova je čista udaljenost između dva potporna luka, grede, vanjskog zida od opeke ili grede.

Prolazak krova :- u okvirima krovnog rogova Rub krova je horizontalna udaljenost od vanjske ploče vanjskog zida do točke koja se nalazi neposredno ispod središta sljemena. Općenito, hod korijena je polovica raspona krova. Run krova = raspon krova/2.Podizanje krova :- to je okomita udaljenost između vrha grebena do središta svijetlog raspona između dva oslonca.

Nagib krova :- to je nagnuti kut između rogova krova i krovnog dijela. Koji se od krovova izračunava brojem inča. Podiže se okomito za svakih 12 inča u vodoravnom proširenju. na primjer krov koji se uzdiže 7 inča okomito za svakih 12 inča vodoravnog hoda. Dakle, nagib krova je jednak = uspon/run = 7/12.

Uspon je definiran kao vertikalna promjena visine po jedinici horizontalne duljine ili staze. Na primjer, nagib od 7/12 predstavlja 7″ okomitu visinu ili uspon za svaki 1 stopu ili 12 inča vodoravne udaljenosti ili trčanja.Trčanje se definira kao udaljenost od vanjske strane gornje ploče zida do točke neposredno ispod središta grebena ili kuka. To je horizontalni razmak za nagib, a Rafter je strukturna komponenta koja se koristi kao dio krovne konstrukcije koja se proteže od sljemena krova ili kuka krova do zidne ploče vanjskog zida.

7/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 7/12

Nagib za krov ili nagib znači koliko se inča podiže okomito krov za svakih 12 inča ili 1 stopu u vodoravnom trčanju. Primjer nagiba krova bio bi nagib 7/12 ili '7 u 12' znači da se okomito krovište diže 7 inča za svaki 1 stopu ili 12 inča horizontalne udaljenosti.S obzirom na ovo 'kako izračunati duljinu rogova za nagib krova 7/12?' , općenito 7/12 duljina rogova nagiba krova izračunava se iz Pitagorinog teorema formule pravog kuta u kojoj je hipotenuza pravokutnog trokuta duljina grede, njihova visina je porast, a baza se izvodi i možete koristiti sljedeću formulu i jednadžbu za izračunavanje duljina rogova.

  Duljina rogova nagiba krova 7/12
Duljina rogova nagiba krova 7/12

● Rafter^2 = uspon^2 + run^2 (prema Pitagorinom teoremu formule pravog kuta)● Pitch = uspon/run (gdje je visina izražena u postocima

● Nagib = tan (kut), gdje je kut nagib krova izražen u stupnjevima.

TAKOĐER PROČITAJTE :-

9/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 9/12

8/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 8/12

7/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 7/12

6/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov 6/12 nagiba

5/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 5/12

4/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 4/12

3/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov od 3/12 nagiba

Ovdje ste dali nagib krova = 7/12 i raspon od oko 30 stopa, zatim trčanje = raspon/2, dakle trčanje = 30/2 = 15 stopa, znate nagib = uspon/trčanje, dakle 7/12 = uspon/trčanje , dakle porast = 7× trčanje/12, stavljanjem vrijednosti trčanja možete dobiti porast = 7× 15/12 = 8,75 stopa.

Izračunajte duljinu rogova za 7/12 nagiba krova, kao Rafter^2 = uspon^2 + run^2, Rafter^2 = 8,75^2 + 15^2, Rafter^2 = 76,5625+225, rog = √301,5625, Rafter = 17.365 stopa ili 5.29 metara, stoga će duljina rogova za krov od 7/12 nagiba biti duga 17.365 stopa.

7/12 ili '7 u 12' nagib krova ili nagib, općenito će duljina krovnih rogova biti 17,365 stopa ili 5,29 m za raspon od 30 stopa. Povećat će se kada se raspon povećava ili će se smanjiti ako se raspon smanji. Imajte na umu da ovo nije stvarna duljina krovne grede. Ako planirate imati prevjes i sl. rafter će biti duži.

Još važnijih postova:―

  1. Kako izračunati količinu čelika za rcc ploču
  2. Što je krov od kuka? | Prednosti | Četvorni krov protiv dvovodnog krova
  3. Količina cementnog pijeska i agregata za ploču od 1500 četvornih stopa
  4. 9/12 dužina rogova nagiba krova | Koliko je dugačak krov nagiba 9/12
  5. Koliko je čelika potrebno za krovnu ploču od 1000 četvornih stopa?