Kako izračunati količinu čelika i betona u stupu

  Kako izračunati potreban materijal u stupcu
Kako izračunati količinu čelika i betona u stupu

Stupac

Kako izračunati količinu čelika i betona u stupu i kako izračunati količinu cementa, pijeska i agregata u stupu.

Opis :- Za formiranje stupova ili stupova zgrade potrebni su nam čelične šipke, pijesak, cement i agregat. Postavlja se jednostavno pitanje kako izračunati količinu materijala potrebnog za formiranje stupa kao što je količina cementa, količina čelične šipke, količina pijeska i količina agregata.

Pokušajmo to riješiti jednostavnom metodom izračuna.Što je beton M20

M-20 mješavina :- za za formiranje stupova koristili smo mješavinu concr M-20 :- za formiranje stupa koristili smo beton ete vrstu mješavine M-20, to je mješavina pijeska, cementa i agregata.

U mješavini M20 postoji omjer njezinih sastojaka ( 1 : 1,5 : 3 ) koristite li u kojem je jedan dio cement, 1,5 dio  pijesak, a 3 dijela agregat .Kako izračunati količinu betona u stupu

Stupac :- postoje dva dijela stupca, prvi je tlocrt, a drugi je poprečni presjek

(1) Ravni presjek :- ravne presjeke su zadane takve dimenzije 300 mm duljine i 300 mm širine

Širina = 300 mm = 0,3 mDuljina = 300 mm = 0,3 m

  Kako izračunati količinu čelika u stupcu
Kako izračunati količinu čelika i betona u stupu

Stupac

(dva ) Poprečni presjek : – u poprečnom presjeku se nalazi 4  broja čeličnih šipki svaka duljine  4 metra promjera 12 mm koji se koriste za formiranje stupa.  Kako izračunati količinu cementnog pijeska i agregata u stupcu
Kako izračunati količinu čelika u stupu

Stupac

G ivendimenzija :Širina = 0,3m

Duljina = 0,3 mVisina = 4 m

Čelična šipka = 4 komada, svaki od 4 m dužine

Gustoća čelika = 7850 kg /m3

Gustoća cementa = 1450 kg/m3

Vrsta betona = M-20 mješavina

Proračun čelika za stup

Znamo da je čelična šipka izračunata u kilogramima, težina čelične šipke jednaka množenju volumena čelične šipke i gustoće čelične šipke.

Težina = volumen × gustoća

Za izračun težine čelika koristili smo jednu formulu u kilogramima po metru.

Težina = (D)2/162 ×L kg/m

Gdje je D = promjer čelične šipke = 12 mm

L = ukupna vozna duljina= 4×4 m =16 m

Težina = 12×12/162×16 kg

Težina čelika za izradu jednog stupa

Težina = 14 ,22 kg Ans.

● Mokri volumen = 0,3×0,3×4 m3

Mokri volumen=0,36 m3

● suhi volumen :- znamo da se u mokrom volumenu nalazi voda i njen mjehur se može ukloniti, stoga je potrebna veća količina materijala, zato se povećava volumen materijala, odnosno suhi volumen. povećava se za 54% , zato množimo 1,54 kofaktor  u mokrom volumenu za izračun suhog volumena

Suhi volumen = 1,54×0,36m3

Suhi volumen = 0,5544 m3

Znamo da beton ima i čeličnu šipku u stupcu, za izračun neto volumena betona trebamo oduzeti volumen čelične šipke od suhog volumena da dobijemo neto volumen.

Volumen čelika = težina÷gustoća

V čelik = 14,22 kg/7850 kg/m3

V čelik = 0,0018 m3

Neto volumen =V suho _ V čelik

Vnet = 0,5544-0,0018 m3

V neto = 0,5526 m3

količina cementa u stupcu

Ukupno R = 1+1,5 +3 =5,5

Težina = neto volumen × gustoća

Količina cementa= 1/5,5×0,5526 m3×1450 kg/m3

Težina =801,27/5,5 kg

W      = 145,685 kg

Znamo 1 vreća cementa = 50 kg

Broj vreća cementa=145.685/50

Broj vrećica = 2.914 Ans.

količina pijeska:-

Trebali bismo izračunati količinu pijeska u kubičnim stopama

Q pijeska = 1,5/5,5×0,5526 ×35,3147 cft

1 m3 = 35,3147 cft

Količina pijeska = 5,32 cft

količina agregata:-

Također se količina agregata izračunava u kubičnim stopama

Q kamena = 3/5,5×0,5526×35,3147 cft

Količina agregata=10,644 cft

●Rezultati :- za izradu jednog stupa zgrade potreban nam je sljedeći materijal:-

Težina čelika = 14,22 kg

Broj vreća cementa = 2.914

Količina pijeska = 5,32 cft

Količina agregata = 10,644 cft

Sada ste na redu :- ako sretni ste što vidite ovu objavu, stoga vas molimo da dečki lajkuju komentare i podijelite ih sa svojim prijateljima, a svaki upit i pitanja o ovoj objavi su dobrodošli.

Sada možete me pratiti dalje Facebook i pretplati se na moje youtube kanal

Još važnijih postova:―

  1. Koliko je vreća cementa potrebno za beton m25
  2. Analiza cijene za gipsane radove - izračunajte količinu i trošak
  3. Kako izračunati površinu oplate stupa, grede i ploče
  4. Koliko će betona napraviti jedna vreća cementa?
  5. 1 tona 10mm 20mm & 40mm agregata pretvara se u m3