kalkulator kita za farbanje

Koliko mi je vanjske boje potrebno za kuću od 1100 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 1100 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 6 do 7 galona ili 22 do 25 litara vanjske boje i 1 galon boje za vanjske obloge za otprilike dva sloja.

Opširnije

Koliko mi je vanjske boje potrebno za kuću od 1300 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za farbanje kuće površine 1300 četvornih stopa, općenito će vam trebati otprilike 8 do 9 galona ili 30 do 34 litre vanjske boje i 2 galona boje za vanjsku oblogu za otprilike dva slojaOpširnije

Koliko mi je vanjske boje potrebno za kuću od 1400 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za farbanje kuće površine 1400 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 8 do 9 galona ili 30 do 34 litara vanjske boje i 2 galona boje za vanjsku oblogu za otprilike dva slojaOpširnije

Koliko mi je vanjske boje potrebno za kuću od 1700 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 1700 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 8 do 9 galona ili 30 do 34 litara vanjske boje i 2 galona boje za vanjsku oblogu za otprilike dva sloja.Opširnije

Koliko mi je vanjske boje potrebno za kuću od 2100 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 2100 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 10 do 12 galona ili 38 do 45 litara vanjske boje i 2 galona boje za vanjsku oblogu za otprilike dva sloja.

OpširnijeKoliko mi je unutarnje boje potrebno za kuću od 2000 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 2000 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 15 do 16 galona ili 55 do 60 litara unutarnje boje i 3 galona boje za unutarnje obloge za otprilike dva sloja

Opširnije

Koliko mi je vanjske boje potrebno za kuću od 5000 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 5000 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 18 do 20 galona ili 70 do 75 litara vanjske boje i 7 galona boje za vanjsku oblogu za otprilike dva sloja.Opširnije

Koliko mi je unutarnje boje potrebno za kuću od 1500 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 1500 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 12 do 13 galona ili 45 do 50 litara unutarnje boje i 3 galona boje za unutarnje obloge za otprilike dva slojaOpširnije

Koliko mi je unutarnje boje potrebno za kuću od 1000 četvornih metara?

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 1000 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 8 do 10 galona ili 34 do 38 litara unutarnje boje i 1 do 2 galona boje za unutarnje obloge za otprilike dva slojaOpširnije

Koliko mi je unutarnje boje potrebno za kuću od 2500 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 2500 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 18 do 20 galona ili 68 do 75 litara unutarnje boje i 4 galona boje za unutarnje obloge za oko dva sloja.

Opširnije

Koliko mi je unutarnje boje potrebno za kuću od 1800 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 1800 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 13 do 15 galona ili 50 do 57 litara unutarnje boje i 3 galona boje za unutarnje obloge za otprilike dva sloja

Opširnije

Koliko mi je unutarnje boje potrebno za kuću od 4000 četvornih metara

Prema općim smjernicama, za bojanje kuće površine 4000 četvornih stopa općenito će vam trebati otprilike 25 galona ili 90 litara unutarnje boje i 6 galona boje za unutarnje obloge za oko dva sloja.

Opširnije