katnica

Koliko je visoka zgrada od 5 katova

Standardna visina zgrade od 5 katova je između 50 i 54 stopa (15,25 do 16,5 metara) visine od razine ceste, ovisno o regiji u kojoj živite. Svaki kat može se pretpostaviti da je visok 10 stopa. Ova visina može varirati s brojem katova, projektnim zahtjevima, debljinom ploče, korištenim materijalom, podom i visinom parapeta

Opširnije

Koliko je visoka zgrada od 4 kata

Standardna visina zgrade od 4 kata je između 40 i 44 stope (12,25 do 13,5 metara) visine od razine ceste, ovisno o regiji u kojoj živite. Svaki kat može se pretpostaviti da je visok 10 stopa. Ova visina može varirati ovisno o broju katova, projektnim zahtjevima, debljini ploče, korištenom materijalu, podu i visini parapeta.

Opširnije

Koliko je visoka zgrada od 3 kata

Standardna visina trokatnice je između 30 i 34 stope (9,25 do 10,5 metara) od razine ceste, ovisno o regiji u kojoj živite. Svaki kat može se pretpostaviti da je visok 10 stopa. Ova visina može varirati ovisno o broju katova, projektnim zahtjevima, debljini ploče, korištenom materijalu, podu i visini parapeta.Opširnije