Količina cementnog pijeska i agregata u 10 m3 betona

Količina cementnog pijeska i agregata u 10 m3 betona, različite vrste betona omjer mješavine betona, u ovoj temi učimo o proračunu količine cementnog pijeska i agregata u 10 m3 betona.

Znamo da je beton mješavina finog cementnog agregata i krupnog pijeska. Beton se koristi za PCC i RCC koristi se rad s armaturom.

RCC se koristi za lijevanje ploča i stupova te temelja bilo koje građevinske zgrade. PCC nema upotrijebljenu armaturu, ima samo mješavinu cementnog pijeska i agregata. količina cementnog pijeska i agregata u 10 m3 od betona

  Količina cementnog pijeska i agregata u 10 m3 betona
Količina cementnog pijeska i agregata u 10 m3 betona

Koje su različite vrste betona

beton se koristi u različitim oblicima kao npr M10, M15, M20 i M25 gdje M- označava omjer mješavine i broj koji označava tlačnu čvrstoću različitog betona u vremenu stvrdnjavanja od 28 dana .količina cementnog pijeska i agregata u 10 m3 betona

omjer mješavine različitih vrsta betona

1) M10- u M10 razredu betonske mješavine omjer je 1:3:6 u kojem je jedan dio cement, 3 dijela pijesak i 6 dio agregat.2) M15 – u m15 razredu betonske mješavine omjer je 1:2:4 u kojem je jedan dio cement, a dva pijesak i 4 dijela agregat.

3) M20 – kod M20 omjer betonske mješavine je 1:1,5:3 pri čemu je jedan dio cement, 1,5 dio pijesak i 3 dijela agregat.4) M25 – kod M25 omjer betonske mješavine je 1:1:2 u kojem je jedan dio cement, 1 dio pijesak i 2 dijela agregat.

izračunajte količinu cementnog pijeska i agregata za 10 kubnih metara betona i uzmite beton M10

Riješiti;-

Mokri volumen konc = 10 m3Omjer miješanja u m10 = 1 :3:6

Ukupni udio = 1 + 3 + 6 = 10

Gustoća cementa = 1440 kg/m31 vreća cementa = 50 kg

1 kubični metar = 35,32 kubične stopeSuhi volumen = mokri volumen× 1,54

Suhi volumen = 10× 1,54 = 15,4 m3A) obračun cementa u kg

Težina = volumen× gustoća× dio proporcije

Težina = (15,4×1440×1)/10 = 2217,6 kg

Broj vrećastog cementa = 2217,6/50= 44,352

B) Proračun pijeska u cft

Volumen = (3× 15,4×35,32)/10 = 163,18 usp

C) agregatni izračun u cft

Volumen = (6×15,4×35,32)/10 = 326,36

izračunati količinu cementnog pijeska i agregata za 10 kubnih metara beton i uzeti M15 beton

Riješiti;-

Mokri volumen konc = 10 m3

Omjer miješanja u m15 = 1 :2:4

Ukupni udio = 1 + 2 + 4 = 7

Gustoća cementa = 1440 kg/m3

1 vreća cementa = 50 kg

1 kubični metar = 35,32 kubične stope

Suhi volumen = mokri volumen× 1,54

Suhi volumen = 10× 1,54 = 15,4 m3

A) obračun cementa u kg

Težina = volumen× gustoća× dio proporcije

Težina = (15,4×1440×1)/7 = 3168 kg

Broj vrećastog cementa = 3168/50= 63,36

B) Proračun pijeska u cft

Volumen = (2×15,4×35,32)/7 = 155,408 usp

C) agregatni izračun u cft

Volumen = (4×15,4×35,32)/7 = 310,816

izračunajte količinu cementnog pijeska i agregata za 10 kubnih metara betona i uzmite beton M20

Riješiti;-

Mokri volumen konc = 10 m3

Omjer miješanja u m20 = 1 :1,5 :3

Ukupni udio = 1 + 1,5 + 3 = 5,5

Gustoća cementa = 1440 kg/m3

1 vreća cementa = 50 kg

1 kubični metar = 35,32 kubične stope

Suhi volumen = mokri volumen× 1,54

Suhi volumen = 10× 1,54 = 15,4 m3

A) obračun cementa u kg

Težina = volumen× gustoća× dio proporcije

Težina = (15,4×1440×1)/5,5 = 4032 kg

Broj vrećastog cementa = 4032/50= 80,64

B) Proračun pijeska u cft

Volumen = (1,5 × 15,4 × 35,32)/5,5 = 148,34 usp.

C) agregatni izračun u cft

Volumen = (3× 15,4×35,32)/5,5 = 296,689 usp

(Q4) izračunajte količinu cementnog pijeska i agregata za 10 kubnih metara betona i uzmite beton M25

Riješiti;-

Mokri volumen konc = 10 m3

Omjer miješanja u m25 = 1 :1 :2

Ukupni udio = 1 + 1 + 2 = 4

Gustoća cementa = 1440 kg/m3

1 vreća cementa = 50 kg

1 kubični metar = 35,32 kubične stope

Suhi volumen = mokri volumen× 1,54

Suhi volumen = 10× 1,54 = 15,4 m3

A) obračun cementa u kg

Težina = volumen× gustoća× dio proporcije

Težina = (15,4×1440×1)/4 = 5544 kg

Broj vrećastog cementa = 5544/50= 110,88

B) Proračun pijeska u cft

Volumen = (1×15,4×35,32)/4 = 136

C) agregatni izračun u cft

Volumen = (2×15,4×35,32)/4 = 272

◆ Možete me pratiti dalje Facebook i Pretplatite se na naše Youtube Kanal

Također biste trebali posjetiti: -

1) što je beton i njegove vrste i svojstva

2) proračun količine betona za stubište i njegova formula

3) kako izračunati težinu ploče od mekog čelika i izvesti njezinu formulu

4) izračunati količinu cementnog pijeska za zidanje od 10m3

5) proračun cementa u pločicama površine sto četvornih metara

6) izračun težine čelične šipke i njezine formule

7) što je dodatak betonu i njegove vrste i svojstva

Još važnijih postova:―

  1. Težina pijeska po dvorištu: suhi, mokri, na plaži i isprani pijesak
  2. Koliko se katova može izgraditi u 800 četvornih stopa?
  3. Koliko boje trebam za sobu 10×10, 10×12 i 12×15
  4. Koliko mi je vanjske boje potrebno za kuću od 1600 četvornih stopa
  5. Koliko se stanova može izgraditi u 1200 četvornih stopa?