Maksimalna i minimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-u

Maksimalna i minimalna nadmorska visina na cesti prema IRC | što je nadvišenje u cesti | definicija nadvišenja | maksimalna nadmorska visina za ravničarski, valoviti teren, gradski, snijegom i brdovit teren | minimalna nadmorska visina ceste.

Kada se bilo koje motorno vozilo poput kamiona, autobusa, motocikala i drugih kreće vodoravno po zakrivljenoj površini ceste ili kolnika, doživljavaju vanjsku silu poznatu kao centrifugalna sila. Kako bi se spriječio učinak centrifugalne sile koja djeluje na kotače vozila, vanjski rub kolnika ili ceste podiže se u odnosu na unutarnji rub kolnika. Ovaj poprečni nagib koji se daje površini kolnika ili ceste poznat je kao nadvišenje. Također je poznat kao Cant ili Banking.

  Maksimalna i minimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-u
Maksimalna i minimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-u

Nadmorska visina na cesti definira se kao poprečni nagib pružen zavojnom dijelu ceste u kojem je vanjski rub ceste ili kolnika podignut u odnosu na unutarnji rub. Na taj način osigurava poprečni nagib cijelom dužinom zavoja kako bi se osigurala sigurna prolaska vozila koja se brzo kreću bez prevrtanja i klizanja.

Općenito, nadvisina na cesti označava se s 'e' i izražava se kao omjer visine vanjskog ruba ceste ili kolnika u odnosu na unutarnji rub prema horizontalnoj širini. Dakle, formula za izračun nadmorske visine na cesti je e = uspon/run = TanΘ.

Glavni cilj i svrha pružanja superelevacije na cesti je da pomogne brzim vozilima da sigurno prođu kroz zakrivljeni dio ceste sa stabilnošću bez prevrtanja i klizanja, da se suprotstavi efektu centrifugalne sile koja djeluje na kotače vozila u pokretu i spriječi oštećenja utjecaj na površinu ceste zbog nepravilne raspodjele opterećenja na kolnik.Maksimalna i minimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-u

U Indiji, prema pravilima i smjernicama Indijskog kongresa cesta (IRC), općenito maksimalna nadmorska visina na cesti je 1 prema 15 prema 1 prema 10 (7% do 10%), a minimalna je oko 1 prema 50 prema 1 prema 25 (2 % do 4%) predviđeno u zakrivljenoj površini ceste ili kolnika

Maksimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-u:- u Indiji, prema pravilima i smjernicama Indian Road Congressa (IRC), općenito je maksimalna nadmorska visina na cesti 1 prema 15 ili 4° ili 7% predviđena za ravničarski, valoviti teren i područje zasniježeno. Za brdovitu terensku cestu koja nije omeđena snijegom, dopuštena je maksimalna super nadmorska visina oko 1 prema 10 ili 10%, a za gradsku cestu je dopuštena oko 1 prema 25 ili 4%.TAKOĐER PROČITAJTE :-

Širina ceste s 4 trake u Indiji prema IRC-u

Širina ceste s 2 (dvije) trake u Indiji prema IRC-uŠirina ceste s 3 trake u Indiji prema IRC-u

Širina nacionalne autoceste u Indiji prema IRC-u

Maksimalna i minimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-uMinimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-u:- u Indiji, prema pravilima i smjernicama Indijskog kongresa cesta (IRC), općenito minimalna nadmorska visina na cesti je 1 prema 50 prema 1 prema 25 (2% do 4%) predviđena za ravničarski, valoviti teren i područje zasniježeno. Vrijednost minimalne nadmorske visine na cesti upravo je jednaka ili bliža vrijednosti nagiba ili nagiba ceste kako bi se osigurali sigurni prolazi vozila koja se brzo kreću i odvod oborinske vode s površine ceste.

Još važnijih postova:―

  1. Potpuni detalji armature za dvoetažnu (G+1) zgradu
  2. Kolika je cijena pijeska u Indiji
  3. Koliko je čelika potrebno za ploču od 1600 četvornih stopa
  4. Koliko mi je vode potrebno za 1m3 betona M15, M20 i M25
  5. Koliko mi je vanjske boje potrebno za kuću od 1800 četvornih metara