Nagib krova prema kutu | kut nagiba krova | Pretvorba kuta u nagib krova

Nagib krova prema kutu | kut nagiba krova | Pretvorba kuta u nagib krova | 3/12 nagib krova | 4/12 nagib krova | koliki je kut nagiba 4 prema 12 | Kut nagiba krova 5/12.U ranijim vremenima od početka civilizacije ljudi su uvijek tražili kuće koje su građene od drveta pokrivene krovom kako bi se spriječile jake padaline i snježne padaline. Projektiranje i izvedba krova ovisi o mnogim čimbenicima, ali jedan od najčešćih faktora su klimatski i vremenski uvjeti vaših okolnih područja, gradova i država.

Kut nagiba krova definira se kao kut koji nastaje između krovne grede i vodoravne grede ili količina kuta stvorenog rogovima koji je nagnut prema vodoravnom nagibu da bi tvorio nagib ili nagib krova. Općenito, kut nagiba krova je u rasponu od 18° do 37° za konvencionalni nagib.

Područje s obilnim padalinama i snijegom zahtijeva dobru drenažu za krov, krovnu drenažu ovisno o predviđenom nagibu krova, prema nagibu krova kategorizira se u dvije vrste ravni krov i kosi krov ili kosi krov. To su dvije vrste krovnih konstrukcija koje se temelje na nagibu.

Ravni krov je vrsta krova kod kojega je nagib u pravilu manji od 10°, što omogućuje osiguravanje odgovarajuće odvodnje oborinske vode samo u područjima s malom do umjerenom količinom padalina. Kosi krov je vrsta krova koja se sastoji od kosih površina ili površina s kutom obično preko 20°, općenito se spušta u dva ili više dijelova ovisno o dizajnu i konstrukciji.U ovom članku znate o pretvorbi nagiba krova u kut, kuta nagiba krova, pretvorbe kuta u nagib krova. Ako se nagib krova mjeri u frakcijama pada u raspon od 4/12 do 9/12 ili '4 u 12' do '9 u 12' nagiba, mjereno u omjeru u rasponu od 4:12 do 9:12, mjereno u postocima u rasponu od 25% do 75% i mjereno u stupnjevima u rasponu od 18° do 37°.

Nagib za krov ili nagib znači koliko se inča podiže okomito krov za svakih 12 inča ili 1 stopu u vodoravnom trčanju. Primjer nagiba krova bio bi nagib 5/12 ili '5 u 12' znači da se vertikala krova uzdiže 5 inča za svaki 1 stopu ili 12 inča horizontalne udaljenosti. Postoje dvije vrste predloženih načina mjerenja nagiba krova u postocima ili stupnjevima. Obavijestite nas o nekim definicijama rogova, uspona i vožnje koje pomažu u boljem razumijevanju prilikom izračunavanja nagiba krova.Uspon je definiran kao vertikalna promjena visine po jedinici horizontalne duljine ili staze. Na primjer, nagib od 4/12 predstavlja 4″ okomitu visinu ili uspon za svaki 1 stopu ili 12 inča horizontalne udaljenosti ili trčanja. Opća vrijednost uspona za kosi krov je u rasponu između 4″ do 9” za svakih 12 inča vožnje. To su dobre i standardne visine uspona koje se općenito koriste za konvencionalne strukture kao što su garaže, stambene zgrade, šupe, spustovi itd.

Trčanje se definira kao udaljenost od vanjske strane gornje ploče zida do točke neposredno ispod središta grebena ili kuka. To je horizontalna udaljenost za nagib, a Rafter je strukturna komponenta koja se koristi kao dio krovne konstrukcije koja se proteže od sljemena krova ili boka krova do zidne ploče vanjskog zida, a može se definirati i kao strukturna komponenta kosog krova. koja je nagnuta prema horizontalnoj vožnji pod određenim kutom u stupnjevima.

Pretvorba nagiba krova u kut u stupnjevima

  Pretvorba nagiba krova u kut u stupnjevima
Pretvorba nagiba krova u kut u stupnjevima

Formula nagiba krova pomaže vam da pretvorite omjer nagiba krova ili udio nagiba u kut u stupnjevima u sljedeća dva koraka:- 1) podijelite prvi dio omjera s 12 da biste odredili nagib i 2) pronađite inverznu tangentu nagiba na pronađite kut u stupnjevima.Kut nagiba krova 2/12 :- s tim u vezi, 'što je kut nagiba krova od 2/12?', možete to pretvoriti u dva jednostavna koraka: - 1) izračunajte omjer nagiba kao što je nagib = uspon/trčanje kao što je 2/12 = 0,1666 , 2) pronađite inverzni tangens nagiba da biste dobili kut u stupnjevima, kao što je tan inverzno od nagiba = tan-1(0,1666) = 9,46°, dakle nagib krova od razlomka 2/12, 2 na 12 ili „2 u nagibu od 12” ili u omjeru 2:12 jednako je kutu od 9,46 stupnjeva.

Kut nagiba krova 3/12 :- s tim u vezi, 'što je kut nagiba krova od 3/12?', ovo možete pretvoriti u dva jednostavna koraka: - 1) izračunajte omjer nagiba kao što je nagib = uspon/trčanje kao što je 3/12 = 0,25 , 2) pronađite inverzni tangens nagiba da biste dobili kut u stupnjevima, kao što je tan inverzno od nagiba = tan-1(0,25) = 14,04°, dakle nagib krova od razlomka 3/12, 3 na 12 ili '3 u nagibu od 12” ili u omjeru 3:12 jednak je kutu od 14,04 stupnjeva.

Kut nagiba krova 4/12 :- s tim u vezi, 'što je kut nagiba krova od 4/12?', ovo možete pretvoriti u dva jednostavna koraka: - 1) izračunajte omjer nagiba kao što je nagib = uspon/trčanje kao što je 4/12 = 0,333 , 2) pronađite inverzni tangens nagiba da biste dobili kut u stupnjevima, kao što je tan inverzno od nagiba = tan-1(0,333) = 18,43°, dakle nagib krova od razlomka 4/12, 4 na 12 ili '4 u nagibu od 12” ili u omjeru 4:12 jednak je kutu od 18,43 stupnja.Kut nagiba krova 5/12 :- s tim u vezi, 'što je kut nagiba krova od 5/12?', možete to pretvoriti u dva jednostavna koraka: - 1) izračunajte omjer nagiba kao što je nagib = uspon/trčanje kao što je 5/12 = 0,416 , 2) pronađite inverzni tangens nagiba da biste dobili kut u stupnjevima, kao što je tan inverzno od nagiba = tan-1(0,416) = 22,62°, dakle nagib krova od razlomka 5/12, 5 prema 12 ili '5 u nagibu od 12” ili u omjeru 5:12 jednako je kutu od 22,62 stupnja.

Kut nagiba krova 6/12 :- u tom smislu, 'što je kut nagiba krova od 6/12?', možete to pretvoriti u dva jednostavna koraka: - 1) izračunajte omjer nagiba kao što je nagib = uspon/trčanje kao što je 6/12 = 0,5 , 2) pronađite inverzni tangens nagiba da biste dobili kut u stupnjevima, kao što je tan inverzno od nagiba = tan-1(0,5) = 26,57°, dakle nagib krova od razlomka 6/12, 2 preko 12 ili '6 u nagibu od 12” ili u omjeru 6:12 jednak je kutu od 26,57 stupnjeva.Kut nagiba krova 9/12 :- s tim u vezi, 'što je kut nagiba krova 9/12?', možete to pretvoriti u dva jednostavna koraka: - 1) izračunajte omjer nagiba kao što je nagib = uspon/trčanje kao što je 9/12 = 0,75 , 2) pronađite inverzni tangens nagiba da biste dobili kut u stupnjevima, kao što je tan inverzno od nagiba = tan-1(0,75) = 36,87°, dakle nagib krova od razlomka 9/12, 9 preko 12 ili '9 u nagibu od 12” ili u omjeru 9:12 jednako je kutu od 36,87 stupnjeva.

Kut u stupnjevima prema nagibu krova

Formula za kut u stupnjevima prema nagibu krova pomaže vam da pretvorite iz stupnjeva u kutu u nagib krova na sljedeća dva načina:- 1) izračunajte tangentu kuta i 2) pomnožite nagib s 12 da biste pronašli X u omjeru X/12 .Koliki je nagib krova od 10 stupnjeva :- 1) preplanulost od 10 stupnjeva kao preplanulost 10° = 0,176, to će vam dati nagib krova, 2) pomnožite nagib s 12 da biste pronašli X u omjeru X/12, kao što je 0,176 × 12 = 2, dakle, kut nagiba krova od 10 stupnjeva jednak je nagibu 2/12 ili '2 u 12' ili omjeru nagiba 2:12.

Koliki je nagib krova od 20 stupnjeva :- 1) preplanulost od 20 stupnjeva kao preplanulost 20° = 0,3639, to će vam dati nagib krova, 2) pomnožite nagib s 12 da biste pronašli X u omjeru X/12 kao što je 0,3639 × 12 = 4,36, dakle, kut nagiba krova od 20 stupnjeva jednak je nagibu 4/12 ili “4 u 12” ili omjeru nagiba 4:12.

Koliki je nagib krova od 15 stupnjeva :- 1) preplanulost od 15 stupnjeva kao preplanulost 15° = 0,2679, to će vam dati nagib krova, 2) pomnožite nagib s 12 da biste pronašli X u omjeru X/12, kao što je 0,2679 × 12 = 3,2, dakle, kut nagiba krova od 15 stupnjeva jednak je nagibu 3/12 ili “3 u 12” ili omjeru nagiba 3:12.

Koliki je nagib krova od 25 stupnjeva :- 1) preplanulost od 25 stupnjeva kao preplanulost 25° = 0,465, to će vam dati nagib krova, 2) pomnožite nagib s 12 da biste pronašli X u omjeru X/12, kao što je 0,466 × 12 = 5,6, dakle, kut nagiba krova od 25 stupnjeva jednak je nagibu 6/12 ili '6 u 12' ili omjeru nagiba 6:12.

Koliki je nagib krova od 30 stupnjeva :- 1) preplanulost od 30 stupnjeva kao preplanulost 30° = 0,577, to će vam dati nagib krova, 2) pomnožite nagib s 12 da biste pronašli X u omjeru X/12, kao što je 0,577 × 12 = 6,9, dakle, kut nagiba krova od 30 stupnjeva jednak je nagibu 7/12 ili '7 u 12' ili omjeru nagiba 7:12.

TAKOĐER PROČITAJTE :-

Nagib krova prema kutu | kut nagiba krova | Pretvorba kuta u nagib krova

Kako izračunati nagib krova | formula nagiba za krov

Standardni nagib krova u stupnjevima, omjer & razlomak za kuću

Kalkulator nagiba krova | kako odrediti nagib na krovu

Kosi krov: dijelovi, vrste, kut & kako izračunati nagib krova

Krovni krov: definicija, vrste & prednost

Koliki je nagib krova od 35 stupnjeva :- 1) preplanulost od 35 stupnjeva kao preplanulost 35° = 0,7, to će vam dati nagib krova, 2) pomnožite nagib s 12 da biste pronašli X u omjeru X/12 kao što je 0,7 × 12 =8,4, dakle, kut nagiba krova od 35 stupnjeva jednak je nagibu 8/12 ili '8 u 12' ili omjeru nagiba 8:12.

Koliki je nagib krova od 40 stupnjeva :- 1) preplanulost od 40 stupnjeva kao preplanulost 40° = 0,839, to će vam dati nagib krova, 2) pomnožite nagib s 12 da biste pronašli X u omjeru X/12, kao što je 0,839 × 12 = 10, dakle, kut nagiba krova od 40 stupnjeva jednak je nagibu 10/12 ili '10 u 12' ili omjeru nagiba 10:12.

Još važnijih postova:―

  1. Koliko je vreća cementa potrebno za 1200 četvornih stopa rcc krovne ploče
  2. Koja veličina lvl za raspon od 30 stopa
  3. Proračun morta | koliko mi je morta potrebno za zidanje blokova i cigle
  4. Debljina betonske ploče za zgradu od 1, 2, 3, 4 i 5 katova
  5. Što je jedinična težina 1 AAC bloka i kako izračunavamo