prilaženje

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 1500 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 14 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 1500 četvornih stopa, a uobičajeni trošak postavljanja sporednog kolosijeka za kuću od 1500 četvornih stopa kreće se između 3750 i 16125 USD.

Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 1000 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 12 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 1000 četvornih stopa, a uobičajeni trošak postavljanja sporednog kolosijeka za kuću od 1000 četvornih stopa kreće se između 2500 i 10 750 USD.

Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 1200 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 13 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 1200 četvornih stopa, a uobičajeni trošak postavljanja sporednog kolosijeka za kuću od 1200 četvornih stopa kreće se između 3000 i 12900 USD.Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 1400 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 13 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 1400 četvornih stopa, a uobičajeni trošak ugradnje sporednog kolosijeka za kuću od 1400 četvornih stopa kreće se između 3500 i 15050 USD.Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 1600 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 15 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 1600 četvornih stopa, a uobičajeni trošak postavljanja sporednog kolosijeka za kuću od 1600 četvornih stopa kreće se između 4000 i 17200 USD.

OpširnijeKoliko obloga trebam za šupu 10×10

Trebat će vam otprilike 4 kvadrata vinilne obloge za šupu 10×10. Ako koristite šperploču, za oblaganje zidova bit će potrebno 10 listova vanjske šperploče dimenzija 1/2 inča x 4 x 8.

Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 1800 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 17 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 1800 četvornih stopa, a uobičajeni trošak ugradnje sporednog kolosijeka za kuću od 1800 četvornih stopa kreće se između 4500 i 19350 USD.Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 2000 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 17 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 2000 četvornih stopa, a uobičajeni trošak postavljanja sporednog kolosijeka za kuću od 2000 četvornih stopa kreće se između 5000 i 21500 USD.Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 2400 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 18 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 2400 četvornih stopa, a uobičajeni trošak postavljanja sporednog kolosijeka za kuću od 2400 četvornih stopa kreće se između 6000 i 25800 USD.Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 3000 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 20 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 3000 četvornih stopa, a uobičajeni trošak postavljanja sporednog kolosijeka za kuću od 3000 četvornih stopa kreće se između 7500 i 32250 USD.

Opširnije

Koliko sporednog kolosijeka trebam za kuću od 2500 četvornih stopa

Trebat će vam otprilike 18 kvadrata sporednog kolosijeka za kuću od 2500 četvornih stopa, a uobičajeni trošak postavljanja sporednog kolosijeka za kuću od 2500 četvornih stopa kreće se između 6250 i 26875 dolara.

Opširnije

Koliko obloga trebam za šupu 10×12

Trebat će vam otprilike 4 kvadrata vinilne obloge za šupu 10×12. Ako koristite šperploču, za oblaganje zidova bit će potrebno 11 listova vanjske šperploče dimenzija 1/2 inča x 4 x 8.

Opširnije

Koliko obloga trebam za šupu 12×12

Trebat će vam otprilike 5 kvadrata vinilne obloge za šupu 12×12. Ako koristite šperploču, za oblaganje zida bit će potrebno 12 listova vanjske šperploče dimenzija 1/2 inča x 4 x 8.

Opširnije

Koliko obloga trebam za šupu 12×16

Trebat će vam otprilike 5 kvadrata vinilnih obloga za šupu 12×16. Ako koristite šperploču, za oblaganje zidova bit će potrebno 14 listova vanjske šperploče dimenzija 1/2 inča x 4 x 8.

Opširnije

Koliko obloga trebam za šupu 12×20

Trebat će vam otprilike 6 kvadrata vinilnih obloga za šupu 12×20. Ako koristite šperploču, za oblaganje zidova bit će potrebno 16 listova vanjske šperploče dimenzija 1/2 inča x 4 x 8.

Opširnije