Proračun količine betona za stubište i njegova formula

Proračun količine betona za stubište i njegova formula i saznati volumen stručne ploče i broj uspona i broj gazišta u stubištu te što je duljina nagiba, horizontalna duljina, visina leta i doskok u stubištu.

  Proračun količine betona za stubište
Proračun količine betona za stubište

Što je drugačiji dio u stubištu

Različiti dio stubišta je uspon, gazište, podest, horizontalna duljina, stepenica, let i nagnuta duljina

●stepenište :- stubište se koristi u zgradi za hodanje od prizemlja do gornjeg kata. Stubište ima mnogo komponenti kao što je slijetanje gazišta i sl.

●gaziti :- gazište je definirano kao horizontalni dio stubišta na koji prvo stavljamo nogu za hodanje od prizemlja do kata.

●Riser :- okomiti dio stubišta●Korak :- serija uspona i gaznoga sloja u kojoj je gazni dio horizontalni dio, a uspon vertikalni dio.

●let :- serija koraka bez ikakve platforme općenito u zgradi postoje dva leta i jedno slijetanje. Kad stignemo do pristajanja, okrećemo se i stižemo do gornjeg kata.što je dodatak betonu i njegova svojstva i vrste

●ploča struka: – nagnuta duljina stubišta

proračun količine betona za stubište

kompromituje se sljedeći izračun: -1) volumen svih koraka: u stubištu prvo izračunamo volumen svih stepenica

data dimenzija:-
Visina zgrade = 10 stopa
ako svaki let ima jednaku visinu
Visina slijetanja =10/2’=5′
Visina jednog leta=5′
Uspon = 6″ =6″/12= 0,5 stopa
Gazište =10″ =10″/12=0,833′

No.of riser= visina leta/ 1 visina uspona
Broj uspona= 5’/0,5 =10Broj gaznoga sloja =(uzlaz-1)=10-1=9
Imajte na umu da je broj gazišta jednak broju koraka pa imamo
Broj koraka=9
Dužina jednog koraka je = 4 stope

Volumen svih koraka u jednom letu
=1/2×uzlaz×gazište× duljina koraka×br. koraka
=1/2×0,5″×0,833×4×9=7,497 cftVolumen koraka u 1 letu =7,497 cft

Kako izračunati volumen ploče struka u stubištu


za izračun volumena pojasne ploče prvo trebamo pronaći horizontalnu duljinu pojasne ploče i nagnutu duljinu pojasne ploče  Proračun količine betona za stubište
Proračun količine betona za stubište

Horizontalna duljina=gazni sloj×br. koraka
Horizontalna duljina =0,833×9=7,497′

Sada nagnuta duljina struka ploče
= √(5*2+7,497*2) ispod korijena kvadrata oba
Kosa dužina struka ploče=9,012 stopa

Volumen ploče struka = ​​duljina nagiba ploče struka × duljina koraka × debljina ploče struka

Debljina ploče = 6″=6″/12=0,5′

Volumen = 9,012'×4'×0,5'= 18,024
Volumen struka ploče=18,024 cft

Kako izračunati volumen jednog leta u stubištu

obujam jednog leta jednak je zbroju volumena svih stepenica u jednom letu i obujma stručne ploče

Volumen jednog leta=v koraka+v stručne ploče
Volumen jednog leta=7.497+18.024
Volumen jednog leta=25,521 cft

Volumen dva leta =25,521×2 =51,042 cft

Kako izračunati volumen slijetanja

za izračun volumena slijetanja dali smo dimenziju za slijetanje:-

Duljina = 8,5 stopa,
Debljina= 6″=0,5′
Širina = 4 stope

Volumen slijetanja =L×B×T
Volumen slijetanja =8,5’×4’×0,5’=17cft

Kako izračunati ukupni volumen betona u stubištu

ukupna zapremina betona u stubištu je zbroj volumena dva leta i volumena jednog podesta

Ukupni volumen = obujam dva leta + volumen jednog slijetanja

Ukupni volumen=51,042 +17 = 68,042 cft

Stoga je ukupna zapremina betona u stubištu cca 68.042 cft

(6) sada moramo izračunati mokri volumen i suhi volumen betona:-

Ukupni volumen betona u stubištu je mokri volumen
Mokri volumen = 68,042 cft

Suhi volumen se povećava za 54% u betonskoj armaturi pa množimo kofaktor 1,54 u mokrom volumenu kako bismo izračunali suhi volumen

Suhi volumen =68,042×1,54=104,78 cft

(7) omjer miješanja :- omjer mješavine betonske armature u stubištu je 1:1,5:3 pri čemu je jedan dio cement, 1,5 dio pijesak i 3 dijela agregat

Ukupni omjer =1+1,5+3=5,5

Koliko je cementa potrebno za izgradnju stubišta

u mješavini omjer volumena betona cement je jedan dio, a ukupni omjer je 5,5

Volumen cementa=1/5,5×suhi volumen
Volumen cementa=1/5,5×104,78 cft
Volumen cementa =19,05 cft

Mi to znamo
Volumen 1 vrećice cementa =1,226 cft

br. vrećice cementa =19,05/1,226
Broj vreća cementa= 15.538 vreća

količina pijeska za stubište

u omjeru mješavine količina pijeska je 1,5, a ukupni omjer je 5,5
Volumen pijeska= 1,5/5,5×104,78
Volumen pijeska=28,57 cft

izračun ukupne količine za stubište

u omjeru miješanja količina agregata je 3 dijela, a ukupni omjer je 5,5

Volumen agregata=3/5,5×104,78
Volumen agregata=57,15 cft

TAKOĐER PROČITAJTE :-

Formula za uspon stubišta | Formula stepenica 2R + T

Koliko stepenica ima 12′, 10′, 11′, 9′, 8 stopa visine stropa

Koliko struna mi treba za 8- stopa, 7′, 6′, 5′, 4′ i 3′ široke stepenice

Proračun količine betona za stubište i njegova formula

potrebna je količina čelika za konstrukciju stubišta

izračun:- cca 0,5 % do 0,1 posto čelične armature korištene u ploči uzeli smo oko 0,75 posto čelične armature suhog volumena betona
Gustoća čelika=7850kg/m3
1m3 =35,315cft
W čelika = volumen×gustoća

Količina čelika
=(0,75×104,78×7850)÷(100×35,315)

Težina čelika=174,68 kg

proizlaziti:-
1) mokri volumen betona =68,042 cft
2) suhi volumen betona=104,78cft
3) količina cementa=15.538 br. od vrećica
4) količina pijeska= 28,57 cft
5) agregatna količina=57,15cft
6) Količina čelika =174,68 kg

●Sada je vaš red: – ako ste sretni vidjeti ove teme, molimo dečki da lajkuju podijelite i komentirajte, a ako imate bilo kakvih pitanja i pitanja o tome, pitajte

◆ Možete me pratiti dalje Facebook i Pretplatite se na naše Youtube Kanal

Još važnijih postova:―

  1. Što je specifična težina i upijanje vode finog agregata
  2. Kako izračunati aksijalnu nosivost stupa
  3. Koliko vreća betona trebam za ploču 4×4
  4. Cijena žbuke po kvadratnom metru s materijalom u Indiji
  5. Što je hidratacija cementa i toplina hidratacije