raspon

Koliko daleko može prijeći rog 2×4 bez potpore

Broj 1 rogova južnog žutog bora (SYP) 2×4 može se protezati najviše 8'- 0” daleko jedan od drugog na 16” OC. Za istu veličinu splavi, nagib i razmak, SPF može dopustiti maksimalni raspon od 7'-6'.

Opširnije

Koliko daleko može prijeći rog 2×6 bez potpore

Broj 1 rogova južnog žutog bora (SYP) 2×6 može se protezati najviše 12'- 6” daleko jedan od drugog na 16” OC. Za istu veličinu splavi, nagib i razmak, SPF može omogućiti maksimalni raspon od 11'-9'.Opširnije

Koliko daleko može prijeći rog 2×10 bez potpore

Broj 1 stupnja južnog žutog bora (SYP) 2×10 krovni rogovi mogu se protezati najviše 21'- 1” međusobno udaljeni na 16” OC. Za istu veličinu splavi, nagib i razmak, SPF može omogućiti maksimalni raspon od 18'-5'.Opširnije

Koliko daleko može prijeći rog 2×8 bez potpore

Broj 1 rogova južnog žutog bora (SYP) 2×8 može se protezati najviše 16'- 6” daleko jedan od drugog na 16” OC. Za istu veličinu splavi, nagib i razmak, SPF može dopustiti maksimalni raspon od 15'-1'.Opširnije

Koliko daleko može prijeći rog 2×12 bez potpore

Broj 1 stupnja južnog žutog bora (SYP) 2×12 krovni rogovi mogu se protezati najviše 25'- 7” međusobno udaljeni na 16” OC. Za istu veličinu splavi, nagib i razmak, SPF može omogućiti maksimalni raspon od 21'-5'.

Opširnije