Razlika između nagiba i nadmorske visine na cesti

Razlika između nagiba i nadmorske visine na cesti | Camber vs superelevation.

Nagib i nadvišenje na cesti važan je dio kolnika ili širine formacije. Nagib je predviđen na sredini kolnika za odvod oborinske vode s površine ceste. Nadmorska visina je predviđena na rubu kolnika u zavojnoj cesti ili kolniku kako bi se osigurao siguran prolaz motornih vozila koja se brzo kreću bez prevrtanja ili proklizavanja.

Nagib je definiran kao nagib ceste koji je postavljen na površinu ceste u poprečnom smjeru kako bi se s površine ceste odvodio površinski odvod i oborinska voda, a također bi se osiguralo da vozila budu sigurno regulirana na odgovarajuću traku. Poznat je i kao poprečni nagib ceste. Općenito se izražava u frakcijama i postocima kao što je 1 u n ili X%.

  Razlika između nagiba i nadmorske visine na cesti
Razlika između nagiba i nadmorske visine na cesti

Glavni ciljevi i svrha osiguravanja nagiba na cesti kako bi vozila bila regulirana na odgovarajuće trake, odvodila površinski odvod i oborinske vode s površine kolnika i time je činila trajnijom. Također pomaže u zaštiti podloge pravilnom drenažom i time čini površinu ceste ili kolnika nepropusnijom i brzo se suši oplata što zauzvrat povećava sigurnost.

Općenito postoje tri vrste nagiba predviđene za sve vrste cesta koje su izrađene od cementnog betona Cesta, Bitumenska cesta, makadamska cesta i zemljana cesta. Tri vrste nagiba su ravan nagib, parabolički nagib i mješoviti nagib. Kategoriziran je prema obliku.Kada se bilo koje motorno vozilo poput kamiona, autobusa, motocikala i drugih kreće vodoravno po zakrivljenoj površini ceste ili kolnika, doživljavaju vanjsku silu poznatu kao centrifugalna sila. Kako bi se spriječio učinak centrifugalne sile koja djeluje na kotače vozila, vanjski rub kolnika ili ceste podiže se u odnosu na unutarnji rub kolnika. Ovaj poprečni nagib koji se daje površini kolnika ili ceste poznat je kao nadvišenje. Također je poznat kao Cant ili Banking.

Nadmorska visina na cesti definira se kao poprečni nagib pružen zavojnom dijelu ceste u kojem je vanjski rub ceste ili kolnika podignut u odnosu na unutarnji rub. Na taj način osigurava poprečni nagib cijelom dužinom zavoja kako bi se osigurala sigurna prolaska vozila koja se brzo kreću bez prevrtanja i klizanja.Razlika između nagiba i nadmorske visine na cesti

Ključna razlika između nagiba i super elevacije na cesti je u tome što je nagib nagib ceste koji se pruža uz površinu ceste u kojem je središte kolnika blago izdignuto, a rub kolnika ostaje uži, predviđen je u poprečnom smjeru za odvodnjavanje oborinskih voda od površine ceste dok je nadvišenje na cesti poprečni nagib pružen zavojnom dijelu ceste u kojem je vanjski rub ceste ili kolnika podignut u odnosu na unutarnji rub kako bi se osigurao siguran prolaz vozila koja se brzo kreću bez prevrtanja i klizanja.

Camber vs superelevation

● Nagib je nagib ceste u kojem je središte kolnika podignuto, a vanjski rub je tanak, dok je nadvišenje nagib ceste u kojem je vanjski rub ceste ili kolnika podignut u odnosu na unutarnji rub.● Nagib je osiguran na sredini kolnika za odvod kišnice s površine ceste, dok je na zakrivljenoj cesti osiguran nagib kako bi se osigurao siguran prolaz vozila koja se brzo kreću bez prevrtanja i klizanja.

● U Indiji, prema pravilima i smjernicama Indijskog kongresa cesta (IRC) preporučene, idealne i standardne vrijednosti nagiba ili nagiba ceste za nacionalnu i državnu autocestu Bitumenski/cementni beton Cesta ili kolnik varira između 1,7% do 2% ( 1 prema 60 do 1 prema 50) dok je maksimalna nadmorska visina na cesti 1 prema 15 ili 4° ili 7% predviđena za ravničarski, valoviti teren i snijegom prekrivena područja.

● Vrijednost nagiba je manja od nadmorske visine na cesti. Maksimalna vrijednost nagiba je oko 4% dok je najveća dopuštena vrijednost nagiba oko 10%.Još važnijih postova:―

  1. Koliko je čelika potrebno za ploču od 800 četvornih stopa
  2. Koliko vreća betona trebam za ploču 12×16
  3. Koliko košta izgradnja sobe 20’×20′
  4. Omjer gipsa cementnog pijeska | žbukanje i njegove vrste
  5. Kako izračunati duljinu rezanja savijene šipke (majka)