Širina ceste s 4 trake u Indiji prema IRC-u

Širina ceste s 4 trake u Indiji prema IRC-u | Širina kolnika s 4 trake | širina nagiba za cestu s četiri trake | širina kolnika za četiri trake.

Odjel za izgradnju cesta u Indiji osnovao je Indian Road Congress (IRC). Indijski kongres cesta (IRC) vrhunsko je tijelo inženjera autocesta u zemlji daje smjernice, pravila i regulaciju nekoliko vrsta kontrakcija cesta. Nekoliko puta se ažurira novim smjernicama. U Indiji se sva pitanja vezana uz geometrijski dizajn i strukturu rješavaju u skladu s IRC-om (Indian Road Congress).

Postoji nekoliko vrsta cesta s 4 trake u Indiji koje je izgradila središnja i državna vlada u urbanim i ruralnim područjima, kao što su Nacionalna autocesta (NH), državna autocesta (SH) i MDR. Gradit će se u ravničarskom ili planinskom strmom i brežuljkastom području.

Autocesta koja ima dvije trake za promet u svakom smjeru naziva se cesta s 4 trake. Cesta s 4 trake ili cesta s 4 trake je cesta koja dopušta dvosmjernu vožnju i promet, dvije trake u svakom smjeru, 2 trake koje se koriste za odvijanje prometa i druge 2 trake koje se koriste za nadolazeći promet i obično prisutnost srednje barijere i rubnika na središte i dovoljnu širinu ramena sa strane. Dovoljno je širok da omogući prolazak svih vrsta vozila. Cesta s 4 trake sastoji se od tri glavne kolovozne trake (četiri trake) za putovanje i promet, srednje barijere i rubnika u sredini i uzdužnog ruba za zaustavljanje vozila i smještaj.

Širina ceste s četiri trake sastoji se od širine kolnika, medijane i širine rubnika i širine margine. Širina margine uključuje širinu ruba kolnika i neasfaltiranog ruba. Kolovoz se općenito sastoji od niza prometnih traka zajedno s bilo kojom pridruženom nagibom. Marža ceste je dio ceste izvan kolnika.Srednje barijere fizički razdvajaju dva suprotna prometa i pomažu zaustaviti vozila koja putuju u suprotne prometne trake. Često se grade u središtu širokih urbanih višetračnih cesta gdje se mogu koristiti za zaustavljanje pješaka koji prelaze cestu na nesigurnim mjestima. Širina medijana je oko 4 metra.

Ivičnjaci su sastavni dio ceste na autocesti. Ivičnjak koji se također naziva i rubnik je okomiti ili kosi element postavljen uz rub kolnika ili ramena kako bi dao snagu i zaštitio rub kolnika. Širina rubnjaka je oko 0,5 metara s obje strane.Rame su predviđene uz rub ceste i na njima namijenjene za smještaj zaustavljenih vozila, služe kao traka za hitne slučajeve za vozila i pružaju bočnu potporu. Rame bi trebalo biti dovoljno čvrsto da izdrže težinu potpuno natovarenog kamiona čak i u mokrom stanju. Za radni prostor potrebna je širina ramena, idealna širina ramena bi trebala biti 4,6 m, a minimalna oko 2,5 m. Širina ramena također ovisi o raspoloživom prostoru i nadmorskoj visini površine kao što je ravnica, planinsko, strmo ili brdsko područje. U planinskom području dosta je teško izgraditi cestu pa je širina ramena svedena na minimum, a njihova širina manja nego u ravnici.

Širina kolnika ili širina kolnika po kojem se vozila kreću ovisno o širini prometne trake i broju traka. Širina prometne trake ovisi o širini vozila i bočnom razmaku. Bočni razmak poboljšava radnu brzinu i sigurnost vozila.

Prema IRC-u najveća dopuštena širina vozila je 2,44 m, a poželjni bočni razmak između dvije trake je oko 0,53 m s obje strane, a središnji razmak je oko 1,06 m. Za to je potrebna minimalna širina trake 3,5 m.Usvojena širina trake za nacionalnu autocestu u Indiji je 3,5 metara. Sukladno tome ukupna širina autoceste s četiri 4 trake postaje 14 metara. Osim toga, prema Indian Road Congressu, medijan je širok oko 4 metra, za cestu s 4 trake sa svake strane treba predvidjeti sramežljivost rubnjaka od 0,5 metra i rame širine 4 metra, tako da ukupna širina ceste s 4 trake postaje 27 metara. Matematički izračun kao što je širina kolnika s 4 trake 3,5×4 = 14 m, dvije širine 4×2 = 8 m, dvije širine rubnika 0,5 × 2 = 1 m, jedna srednja širina = 4 m, tako da je ukupna širina ceste s 4 trake 14 + 8 + 1 + 4 m = 27 metara.

Širina ceste s 4 trake u Indiji prema IRC-u

  Širina ceste s 4 trake u Indiji prema IRC-u
Širina ceste s 4 trake u Indiji prema IRC-u

U Indiji, prema pravilima i smjernicama IRC-a, širina ceste s 4 ili 4 trake ili autoceste je široka oko 26 do 27 metara. To uključuje 14 m za kolnik, 2,5 m popločane i 1,5 m zemljane nagibe predviđene sa svake strane, 4 metra srednje širine u sredini i rubnik od 0,5 m s obje strane. Dakle, dok je vidljiva širina 27 metara, a njihova stvarna širina može biti i do 45 metara. Nešto više širine zauzima nasip na vrhu kojeg je izgrađena cesta.

IRC specifikacija za cestu s 4 trake za nacionalnu autocestu (NH) i državnu autocestu (SH)● širina kolnika – 14 m za 4 trake
● srednja širina barijere – 4m
● sramežljivost rubnika – 0,5 m (s obje strane)
◆ širina ramena – 4 m (s obje strane)
● širina kolnika do 45 m
● širina 4-tračne ceste za državnu autocestu (NH) i državnu autocestu (SH) – 27 m

Širina kolnika za cestu od 4 trakeU Indiji je, prema smjernicama Indian Road Congress (IRC), usvojena širina traka za nacionalnu autocestu od 3,5 m. Sukladno tome ukupna širina 4 (četiri) trake autoceste ili ceste postaje 14 metara. Dakle, širina kolnika za cestu 4 trake je široka oko 14 metara. Uz to je predviđeno 4 metra srednje širine u sredini i rubnik od 0,5 m s obje strane

Širina ramena za cestu s četiri trakePrema smjernicama Indian Road Congress (IRC) za cestu s 4 ili 4 trake, širina ramena je u rasponu od 3,5 m do 4 m široka s obje strane za NH i SH ovisno o određenim uvjetima kao što je nadmorska visina površine tla, ravnica , planinska, strma ili brdska područja. U ravnom prostoru za Državnu i državnu autocestu širina ramena treba biti primjerena za davanje radnog prostora, treba biti široka 4 m s obje strane.

TAKOĐER PROČITAJTE :-

Širina ceste s 4 trake u Indiji prema IRC-u

Širina ceste s 2 (dvije) trake u Indiji prema IRC-u

Širina ceste s 3 trake u Indiji prema IRC-u

Širina nacionalne autoceste u Indiji prema IRC-u

Maksimalna i minimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-u

Širina medijana za cestu s četiri trake

Prema smjernicama Indian Road Congress (IRC) za cestu s 4 ili 4 trake, širina medijana je široka 4 m, predviđena u sredini za NH i SH ovisno o određenom stanju. To je barijera koja fizički razdvaja dva suprotna prometa i pomaže zaustaviti vozila koja putuju u suprotne prometne trake.

Širina rubnika za cestu s četiri trake

Prema smjernicama Indian Road Congressa (IRC) za cestu s 4 ili 4 trake, širina rubnika ili rubnika je 0,5 m široka s obje strane za NH i SH, ovisno o određenom stanju. To je kosi element predviđen uz rub kolnika ili ramena za davanje čvrstoće i zaštitu ruba kolnika.

Još važnijih postova:―

  1. Omjer cementnog morta za žbukanje | žbukanje i njegove vrste
  2. Vlačna čvrstoća čelika | Popustljivost i krajnja vlačna čvrstoća
  3. Razlika između OPC i PPC cementa
  4. Koja veličina drva za raspon od 20′, 16′, 18′, 10′, 12′ i 22 stope
  5. Debljina krovne ploče za kuću od 1, 2, 3 ili više kata