Što je nagib krova 7 na 12 | 7/12 nagib krova

7 na 12 nagib krova | 7/12 nagib krova | 7/12 kut nagiba krova | 7/12 nagib krova u stupnjevima | koliki je nagib krova 7/12.

Nagib krova je mjerenje nagiba krova izraženo u omjeru, udjelu, postotku i stupnjevima, ne postoji jedinstveni standard za nagib krova koji se koristi na svim kosim krovovima, a određujući čimbenici kao što su krovni materijal i lokalno klimatsko stanje pomažu u određivanju odgovarajući raspon nagiba za danu zgradu ili građevinu. No, nagib krova 7/12 je najčešći stambeni nagib krova u kojem se krovni rog uzdiže 7 inča za svakih 12 inča ili 1 stopu horizontalne udaljenosti ili vožnje.

Korak nagiba krova od 7/12 dovoljan je za brzo prolijevanje vode, a također nije udoban za hodanje. 7/12 nagib krova izražen u razlomku, postotku, omjeru ili u kutu.

U ranijim vremenima od početka civilizacije ljudi su uvijek tražili kuće koje su građene od drveta pokrivene krovom kako bi se spriječile jake padaline i snježne padaline. Projektiranje i izvedba krova ovisi o mnogim čimbenicima, ali jedan od najčešćih faktora su klimatski i vremenski uvjeti vaših okolnih područja, gradova i država.

Područje s obilnim padalinama i snijegom zahtijeva dobru drenažu za krov, krovnu drenažu ovisno o predviđenom nagibu krova, prema nagibu krova kategorizira se u dvije vrste ravni krov i kosi krov ili kosi krov. To su dvije vrste krovnih konstrukcija koje se temelje na nagibu.Ravni krov je vrsta krova kod kojega je nagib u pravilu manji od 10°, što omogućuje osiguravanje odgovarajuće odvodnje oborinske vode samo u područjima s malom do umjerenom količinom padalina. Kosi krov je vrsta krova koja se sastoji od kosih površina ili površina s kutom obično preko 20°, općenito se spušta u dva ili više dijelova ovisno o dizajnu i konstrukciji.

Nagib krova manji od 4/12 ima blagi ugao koji se naziva krovom s malim nagibom, nagib manji od 2/12 smatra se ravnim krovovima, nagib veći od 9/12 naziva se krovovima sa strmim nagibom, nagibi u rasponu od 4/12 do 9/12 se smatra konvencionalnim krovom prikladnim za većinu stambenih kuća. U ovom članku objašnjavamo samo oko 7/12 (7 na 12, 7 na 12 ili 7 u 12) kut nagiba krova i njihovu visinu.7 na 12 nagiba krova

Nagib krova 7/12 ili 7 na 12 najčešći su tipovi stambenog nagiba krova koji su nagnute površine s uglom od obično 30,26° stupnja strmine krova s ​​vertikalnim usponom od 7 inča u odnosu na 12″ ili 1 stopu horizontalne. udaljenost ili trčanje u građevinarstvu. Ovo su najzaštitna i najučinkovitija rješenja u vlažnim i hladnim vremenima.

  7 na 12 nagiba krova
7 na 12 nagiba krova

Nagib krova 7/12 je najčešći stambeni nagib krova. dovoljan je korak da brzo prolije vodu i nije udoban za hodanje. 7/12 nagib krova izražen u razlomku, postotku, omjeru ili u kutu.

Nagib krova, ili nagib, mjera je vertikalnog uspona do horizontalne udaljenosti ili hoda izražena u inčima po stopi. Krov s usponom od 7 inča za svakih 12 inča ima 7 inča po stopi.Jednostavnom riječju 7 na nagibu krova 12 ili 7/12 je nagib koji stvara rog i može se izračunati kao kut rogova s ​​horizontalom ili omjerom između vertikalnog uspona i horizontalnog nagiba krova. Može se izraziti u omjeru između uspona i trčanja u obliku 7:12, nagib 7:12 znači da krov koji se uzdiže 6 inča za svaki 1 stopu ili 12 inča trčanja ima '7 na 12' nagib ili 7/12 nagib za krov.

Što je nagib krova 7/12?

7/12 ili 7 na 12 nagiba krova definira se kao krovna greda koja se okomito uzdiže 7 inča za svaki 1 stopu ili 12 inča vodoravne udaljenosti ili staze za koju se kaže da ima nagib '7 na 12', nagib '7 u 12' ili 7/12 nagib krova i njihov kut nagiba krova je oko 30,26°.

7/12 kut nagiba krova

Nagib krova od frakcije 7/12 (7 na 12, 7 na 12 ili '7 u 12' nagib, ili u omjeru 7:12) jednak je kutu od 30,26 stupnjeva. Ova padina je najbolja za mnoge stambene kuće u hladnom i vlažnom vremenu klimatskim uvjetima.Kako odrediti kut za nagib krova 7/12

To možete odrediti u dva jednostavna koraka: -

1) izračunajte omjer nagiba kao što je pitch = uspon/run kao što je 7/12 = 0,5832) pronađite inverznu tangentu nagiba da biste dobili kut u stupnjevima, kao što je tan inverzna nagiba = tan-1(0,583) = 30,26°

Tako je nagib krova od frakcije 7/12, 7 prema 12 ili '7 u 12' nagiba ili u omjeru 7:12 jednak kutu od 30,26 stupnjeva.7/12 nagib krova u stupnjevima

Nagib krova od frakcije 7/12 (7 na 12, 7 na 12 ili '7 u 12' nagib, ili u omjeru 7:12) jednak je 30,26 u kutnim stupnjevima. Ova padina je najbolja za mnoge stambene kuće u hladnom i vlažnom vremenu klimatskim uvjetima.

Još važnijih postova:―

  1. Kako izračunati količinu betona u ploči, stupu, terasi i potpornom zidu
  2. Kolika je težina LVL zraka po stopi
  3. Koliko daleko možete proći kroz podne grede 2×6, 2×8, 2×10 i 2×12
  4. Nosač kralježnice: definicija, raspon, dimenzije i prednosti
  5. Koliko je AAC blokova prisutno u 1 kubičnom metru?