Vrijednosti nagiba ceste u Indiji prema IRC-u

Vrijednosti nagiba ceste u Indiji prema IRC-u | IRC vrijednosti za nagib | nagib na cesti je predviđen za | vrijednost nagiba za cementno betonski kolnik je | kakav je oblik nagiba za cementno betonski kolnik | koji ćete nagib usvojiti za cementni beton Cesta | koji ćete nagib usvojiti za bitumensku cestu.

U svijetu postoji nekoliko vrsta cesta koje izgrađuju središnja i državna vlada u urbanim i ruralnim područjima, kao što su nacionalna autocesta (NH), državna autocesta (SH), MDR (glavna okružna cesta), ODR (druga okružna cesta) i seoska cesta (VR). Gradit će se u ravničarskom ili planinskom strmom i brežuljkastom području. Općenito nacionalna autocesta koju je izgradila središnja vlada sastoji se od 2 trake, 3 trake, 4 trake i 6 traka. Državna autocesta, MDR, ODR i seoska cesta koje je izgradila državna vlada sastoje se od ceste s jednom trakom, 2 trake, 3 trake i 4 trake.

  Vrijednosti nagiba ceste u Indiji prema IRC-u
Vrijednosti nagiba ceste u Indiji prema IRC-u

U Indiji Odjel za izgradnju cesta osnovao je Indian Road Congress (IRC). Indijski kongres cesta (IRC) vrhunsko je tijelo inženjera autocesta u zemlji daje smjernice, pravila i regulaciju nekoliko vrsta kontrakcija cesta. Nekoliko puta se ažurira novim smjernicama. U Indiji se sva pitanja vezana uz geometrijski dizajn i strukturu rješavaju u skladu s IRC-om (Indian Road Congress).

Glavna komponenta autoceste ili brze ceste su prednost, širina kolnika, nagib ili nagib ceste, rub, rub ceste, separator prometa i rubnici. Područje zemljišta koje je potrebno za cestu uz njenu trasu naziva se prednost prolaza (RoW).

U ovom članku znamo o vrijednosti IRC-a za nagib, koja je vrsta nagiba prilagođena cementnom betonu ili bitumenskoj cesti i obliku nagiba na autocesti.Nagib je definiran kao nagib ceste koji je postavljen na površinu ceste u poprečnom smjeru kako bi se s površine ceste odvodio površinski odvod i oborinska voda, a također bi se osiguralo da vozila budu sigurno regulirana na odgovarajuću traku. Poznat je i kao poprečni nagib ceste. Općenito se izražava u frakcijama i postocima kao što je 1 u n ili X%.

Glavni ciljevi i svrha osiguravanja nagiba na cesti kako bi vozila bila regulirana na odgovarajuće trake, odvodila površinski odvod i oborinske vode s površine kolnika i time je činila trajnijom. Također pomaže u zaštiti podloge pravilnom drenažom i time čini površinu ceste ili kolnika nepropusnijom i brzo se suši oplata što zauzvrat povećava sigurnost.Općenito postoje tri vrste nagiba predviđene za sve vrste cesta koje su izrađene od cementnog betona Cesta, Bitumenska cesta, makadamska cesta i zemljana cesta. Tri vrste nagiba su ravan nagib, parabolički nagib i mješoviti nagib. Kategoriziran je prema obliku.

Obično se nagib ili nagib ceste osigurava na ravnoj cesti podizanjem središta kolnika u odnosu na rub i formiranjem najviše točke u središtu. Ravni nagib nagiba lakše je zaliti, održavati i usvojiti u slučaju cementno-betonskog kolnika ceste. Dakle, oblik nagiba za cementno betonski kolnik je nagib ravnog nagiba.

Nagib paraboličnog oblika teško je konstruirati, zaliti i održavati. Ima strmije rubove što stvara poteškoće u vožnji. Međutim, bitumenski kolnik ima parabolični nagib ili mješoviti nagib za bolju odvodnju vode. Dakle, oblik nagiba za bitumenski kolnik ili šljunčani kolnik, zemljani kolnik je nagib paraboličnog nagiba. Dakle, najprikladniji i prihvaćeni nagib za bitumenske ceste je parabolični nagib.Vrijednosti nagiba ceste u Indiji prema IRC-u

Vrijednosti nagiba ceste ili nagiba ovisno o vrstama cesta kao što su NH/ SH bitumenski/cementnobetonski kolnik, tanka bitumenska cesta, W B N, makadamska cesta, zemljana cesta i također ovisi o obilnim padalinama i područjima s malim oborinama.

U Indiji, prema pravilima i smjernicama Indijskog kongresa cesta (IRC) preporučene, idealne i standardne vrijednosti nagiba ili nagiba ceste za nacionalnu i državnu autocestu Bitumenski/cementni beton Cesta ili kolnik varira između 1,7% do 2% (1 u 60 do 1 prema 50) prema područjima s jakim i slabim oborinama. 2% do 2,5% (1 u 50 do 1 u 40) nagib nagiba je usvojen za tanku bitumensku cestu. 2,5% do 3% (1 u 40 do 1 u 33) nagib nagiba je usvojen za WBM, makadamsku cestu. 3% do 4% (1 u 33 do 1 u 25) nagib nagiba je usvojen za zemljanu cestu.

TAKOĐER PROČITAJTE :-Širina ceste s 4 trake u Indiji prema IRC-u

Širina ceste s 2 (dvije) trake u Indiji prema IRC-uŠirina ceste s 3 trake u Indiji prema IRC-u

Širina nacionalne autoceste u Indiji prema IRC-uMaksimalna i minimalna nadmorska visina na cesti prema IRC-u

Preporučene idealne i standardne vrijednosti nagiba za nagib ceste za različite vrste cesta prema IRC-u prema područjima s jakim i slabim padalinama su sljedeće:-

● Vrijednost nagiba za cestu/autocestu od cementnog betona u područjima s jakim padalinama – 2% (1 od 50)

● Vrijednost nagiba za cestu/autocestu od cementnog betona u područjima s blagim padalinama – 1,7% (1 od 60)

● Vrijednost nagiba za bitumensku cestu/autocestu u područjima s jakim padalinama – 2% (1 od 50)

● Vrijednost nagiba za bitumensku cestu/autocestu u područjima s malim padalinama – 1,7% (1 od 60)

● Vrijednost nagiba za tanku bitumensku cestu/kolnik u područjima s jakim padalinama – 2,5% (1 od 40)

● Vrijednost nagiba za tanku bitumensku cestu/kolnik u područjima s malim padalinama – 2% (1 od 50)

● Vrijednost nagiba za WBN, makadamski put/kolnik u područjima s jakim padalinama – 3% (1 od 33)

● Vrijednost nagiba za WBN, makadamski put/kolnik u područjima s blagim padalinama – 2,5% (1 od 40)

● Vrijednost nagiba za zemljani put/kolnik u područjima s jakim padalinama – 4% (1 od 25)

● Vrijednost nagiba za zemljanu cestu/kolnik u područjima s malim oborinama – 3% (1 od 33).

Još važnijih postova:―

  1. Širina prava prolaza (RoW) u Indiji prema IRC-u
  2. Širina ceste u Indiji prema IRC-u
  3. Širina nacionalne autoceste u Indiji prema IRC-u
  4. Širina kolnika u Indiji prema IRC-u
  5. Širina ceste s 3 trake u Indiji prema IRC-u